Comercialización de productos artesanais elaborados en distintos obradoiros ocupacionais por personas con discapacidad derivada de trastornos mentais que acuden a centros asistenciais, inicial e preferentemente de A Creba (socio unitario da S.L.) e doutras entidades similares.

Dar difusión das capacidades das persoas con enfermedades mentais e dar valor aos distintos productos artesanais que se elaboran principalmente nos distintos  obradoiros de recursos asistenciais de A Creba, como proveedor principal, pero tamén de distintas entidades de iniciativa social.

A finalidade non é lucrativa pero sí facer rendible a comercialización de artigos elaborados artesanalmente de xeito manual para poder manter e incrementar o número de postos de traballo.

-          Productos y servicios y cómo estos crean valor real  

Productos elaborados nos distintos obradoiros: cestería, coiro, encuadernación artesanal, textís con distintos materiais e tecnicas (teas, fíos de la, seda, algodón e liño), pasta de papel, madeira, etc

Dar valor ao producto elaborado manualmente e con técnicas totalmente artesanais, artígos orixinais e únicos. Productos persoalizados, con posibilidade de realizar deseños específicos e especializados en función da demanda.

 


Blog